Fanget opp av
Category: Tillit

Tillit som grunnlag for handling

Tillit som grunnlag for handling

Tillit kan på mange måter sees på som limet i å forme samfunnet, da det handler om hvordan vi reagerer på andre menneskers handlinger i situasjoner med innslag av risiko. Begrepet omhandler viljen til å gi bort kontroll over egne ressurser til andre, hvor ressursene kan ødelegges eller misbrukes ved mangel på kontroll og overvåkning. Videre er det er et viktig tema for hvordan en skal organisere arbeid. Hva er det som skaper tillit, hvordan opprettholder man den og hva…

Les mer Les mer