Forretningsmodeller med søkelys på bærekraft

Forretningsmodeller med søkelys på bærekraft

Bærekraft gir konkurransekraft
(Hentet fra: https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/barekraft-og-etikk/barekraft-gir-konkurransekraft/)

Bærekraftig utvikling har de siste årene hatt et stort og økende fokus, hvor flere bedrifter enten iverksetter en bærekraftig forretningsmodell eller utvikler sin nåværende modell i retning av bærekraft. Ved implementeringen av bærekraft kan bedriften bidra til at både samfunnet og miljøet får en større verdi, da det er korrelasjon mellom den økonomiske- sosiale- og miljømessige dimensjonen. Med andre ord kan man sikre mennesker et godt liv med en god økonomisk trygghet ved å ta vare på klimaet og miljøet.

Dimensjonene som nevnt innledningsvis er alle en del av bærekraftbegrepet. Miljø spiller inn ved at en må ta vare på klimaet som en fornybar ressurs og naturen, for både hele samfunnet og menneskene i det. Den økonomiske dimensjonen spiller inn ved at en god økonomi gir trygghet for mennesker og samfunn. Ser vi til den sosiale dimensjonen handler det om å sikre, samt skape et godt og rettferdig grunnlag for at mennesker får et anstendig liv.

 Den store bærekrafts utfordringene vi står ovenfor i dag og i fremtiden krever handling. For virksomheters del betyr dette at deres krav til å gjøre noe for å bedre situasjonen, kan skape muligheter for bedriften ved at nye løsninger iverksettes. De må lage tiltak som både rammer miljø-, samfunn- og den økonomiske dimensjonen. Ved å ha fokus rettet mot alle tre dimensjonene er man med på å utfordre de tradisjonelle forretningsmodellene, hvor profitt og kundebehov tidligere stod sentralt. De tradisjonelle forretningsmodellene må likevel ikke legges helt vekk, da bedrifter er avhengig av deres kunder og økonomisk vekst. Med andre ord må dimensjonene forsterkes gjensidig, slik at alle aspektene kommer godt frem i deres forretningsmodell.

Sirkulære forretningsmodeller

Denne modellen går ut på at en gjenvinner materialer eller bruker gjenbruk som en sentral del av virksomhetens drift. Ikea er et godt eksempel når det kommer til å benytte seg av en sirkulær forretningsmodell. De har nemlig gjort et stort bidrag i retning av bærekraft ved å iverksette en tjeneste for brukte Ikea-møbler. Her har kunder mulighet til å selge inn sine brukte møbler fra bedriften mot å få et gavekort de selv kan bruke i butikken. Samtidig får andre kunder derav får mulighet til å kjøpe de brukte møblene. Med andre ord har de implementert en form for bruktbutikk innad i sin virksomhet.

Et annet aspekt bedrifter også kan gjøre ved den sirkulære forretningsmodellen, er å forandre eller lage nye forretningsmodeller. Dette handler om å stå ansvarlig for egne skadelige aktiviteter eller negativ påvirkning av samfunnet eller miljøet. Videre kan en også bidra til et mer bærekraftig næringsliv, som mer lønnsomme tjenester eller produktet.

En kan kombinere og samtidig iverksette ulike tiltak inn i forretningsmodellen for å bidra til bærekraft, de utelukker altså ikke hverandre. Det er med andre ord den totale aktiviteten i virksomhetens verdikjede som er avgjørende for dens effekt for bærekraft. Eksempelvis kan bedriften bedre sin produksjon, skape digitale løsninger, endre transport, bedre logistikk, drive med avfallshåndtering eller mer, for å bli mer bærekraftig i sin forretningsmodell.

Samvirkemodellen

Denne forretningsmodellen baserer seg på at den styres av medlemmenes viktigste verdier, noe som vil si at fokuset ikke kun er økonomisk relatert. Modellen defineres som en bedrift hvor alle medlemmer eier en del av bedriften. Bedrifter som blant annet Coop, Tine og Felleskjøpet benytter seg av samvirkemodellen i sin forretningsmodell.

Litteraturliste:

https://coop.no/

https://www.fn.no/tema/fattigdom/baerekraftig-utvikling

https://www.ikea.com/no/no/customer-service/services/buy-back-resell/

https://www.ikea.com/no/no/campaigns/gjenbruksbutikken-pub3cf9b0c0

https://ndla.no/nb/subject:1:47678c7b-bc09-4fc8-b2d9-a2e3d709e105/topic:1:76525035-c2fa-4f75-bf7b-2f5a2a9665c2/resource:11e8f50e-05a6-431f-a8e2-ca7f2dc47bc8

https://old.magma.no/fremtiden-for-forretningsmodellinnovasjon-i-norge

One thought on “Forretningsmodeller med søkelys på bærekraft

  1. Bra, Christine! Svært eksamensrelevant. Et tips er å bruke enda litt mer fra pensum for å diskutere temaet.

    Jeg synes det er interessant at du nevner at vi ikke kan avslutte tradisjonelle forretningsmodeller helt. Det hadde vært interessant å lese enda mer om hvorfor dette er vanskelig? Hvilke konkurransefortrinn- eller ulemper innebærer det å satse på bærekraft?

    Gleder meg til å lese neste innlegg på bloggen din!
    Fortsett godt arbeid 😀

    -Thea E

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *