Sammendrag for ledelsen

Sammendrag for ledelsen

Hva er interaktiv markedsføring, og hvordan skaper dette flere leads?
Hentet fra: https://blogg.markedspartner.no/hva-er-interaktiv-markedsforing-og-hvordan-skaper-dette-flere-leads

Vi er nå kommet til modul tre innenfor emnet digital markedsføring og blir nå forelest om temaer innenfor e-varehandel av foreleser Karl Philip Lund. I tillegg til emner innenfor e-varehandel, skal vi også lære å lage, samt drive, en egen nettbutikk. Blogginnleggene fremover vil derfor omhandle sentrale temaer innenfor nettbutikkbygging.

Dette blogginnlegget derimot er bestående av et referat for ledelsen om «influencer marketing». Jeg skal forklare hva begrepet betyr og hvordan det fungerer i praksis. Videre skal jeg se på om influencer marketing er en god strategi å benytte seg av innenfor markedsføring. Målet med innlegget er at du som leser vil få en bedre forståelse om temaet.

Influencer marketing

Begrepet influencer marketing, eller påvirkningsmarkedsføring, er en markedsføringsform som benytter seg av personer med god innflytelse i markedskommunikasjonen. Med andre ord retter ikke reklamebudksapet seg direkte mot et publikum og kjøpegrupper. Derimot er det store påvirkere som kan påvirke målgruppen til å bruke dine tjenester eller produkter. Markedsføringen kan gjøres i alle so-me kanaler, derav plattformer som Youtube, Instagram og mye mer.

Måten markedsføringen utføres på vil variere fra person til person og ut fra hva som skal markedsføres. Blant annet kan markedsføringen skje ved at vedkommende bruker det aktuelle produktet/ tjenesten og fronter dette i sosiale medier, eller at de deler produktene på sine kanaler. Mulighetene ved denne formen for markedsføring er mange og fantasien er det som setter grenser.

What is Influencer Marketing? - The Ultimate Guide for 2022
Hentet fra: https://influencermarketinghub.com/influencer-marketing/

Hvordan utføre influencer marketing

Prosessen med å uføre påvirkningsmarkedsføring kan eksempelvis være at det du ønsker å markedsføre av produkter eller tjenester, blir delt gjennom et knippe innflytelsesrike personer på deres sosiale medier. Influencere, som disse personene ofte kalles, har en stor påvirkningskraft over menneskene som følger dem, hvor det å påvirke til at flere kjøper et produkt går fort, da de ofte ser opp til personen.

Menneskene som blir eksponert for produktet eller tjenesten av influencerne, vil på mange måter være mer påvirket til å fatte en beslutning om kjøp. Samtidig som det eventuelle kjøpet blir mer nærliggende, blir også flere personer klar over hvordan produkter eller tjenester man tilbyr og en ekspanderer den potensielle kundegruppen. Effekten blir med andre ord stor da man får en større rekkevidde enn hva en tidligere hadde. Rekkevidden er fordelaktig når en ønsker å nå publikum med andre produkter/ tjenester i senere tid.

 Influencer marketing som strategi

Ser vi til hvorfor influencer marketing som strategi har en positiv effekt, vil et argument være at utslaget av markedsføringsstrategien kan gi en stor effekt hos forbrukeren. Sjansen er stor for at forbrukeren responderer positivt til en reklame som blir anbefalt av en person en selv har valgt å følge med på. Trekker vi paralleller til markedsføring som skjer via reklame på tv, vil utslaget som oftest ikke ha like god effekt, da innholdet ikke er noe en selv har valgt å få servert. Det kan sammenlignes med prinsoppet til Cialdini, det «sosiale bevis». Med andre ord, folk liker å gjøre ting som andre gjør, spesielt om de ser opp til vedkommende.

Troverdighet og garanti er to andre argumenter for at influencer marketing er en god strategi. Influencere er gode på å gi en troverdighet til det produktet/ tjenesten de markedsfører, slik at forbrukeren stoler på deres budskap. Videre er garantien sentral ved at influencere ofte har hver sin konkrete målgruppe, som en enkelt kan sjekke i innsikt. Man er med andre ord sikret å nå den konkrete målgruppen, i motsetning til målgruppen en kan ha ved en annonse på tv.

Litteraturliste:

One thought on “Sammendrag for ledelsen

  1. Hei Christine

    Bra innlegg! For min del kunne du gjerne skrevet lengre, så til neste innlegg kan du prøve å ligge på rundt 6-/700 ord 😀 Fortsett det flott arbeidet.

    Tobias, studentassistent

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *