Digitale kanalers negative makt

Digitale kanalers negative makt

I dagens samfunn har sosiale medier en stor effekt og påvirkningskraft på folk flest. Mange ytrer sine meninger helt ufiltrert på ulike plattformer, noe som fort kan være grobunn for en rekke diskusjoner. I tillegg til den ufiltrerte ytringsfriheten mange bruker på sosiale medier, er det også lett å la seg påvirke og bli «revet med» av hva folk ytrer. Et godt eksempel på følgende er hendelsen som fant sted den 6. januar i 2021. På denne dagen stormet en gruppe aktivister den Amerikanske kongressen etter en het valgkamp mellom Joe Biden og Donald Trump.

Hentet fra: https://n9.cl/1ru8q

Demonstrasjonen

Det startet med en fredelig demonstrasjon utenfor Det Hvite Hus, som eskalerte mot ettermiddagen og kongressbygningen ble stormet. Tidspunktet hendelsesforløpet fant sted var på samme tidspunkt som da president Joe Biden skulle bli godkjent av kongressen. Stormingen av kongressen mener mange ble fremprovosert ved hjelp av sosiale medier, som en effekt av uttalelsene Donald Trump hadde om valget. Han og hans tilhengerne mente valgresultatene var ugyldig.

Nærmere 8000 Trump-supportere stormet kongressen ved bruk av vold. Utfallet av det tragiske hendelsesforløpet ble til at 50 personer ble skadet og 5 mistet livet. Grunnet planleggingen, volden og resultatet, blir demonstrasjonen som fant sted denne dagen beskrevet som terrorisme.

Trump var ekstremt aktiv på kommunikasjonsplattformen Twitter da han satt som president. På denne plattformen nådde han ut til et stort publikum og supportere, hvor han selv oppfordret dem til å demonstrere den 6. januar i Washington DC. Datoen hadde Trump snakket om i lang tid, samt hadde han omtalt dagen som en historisk dag. Med dette som grunnlag er det mange som mener at oppfordringene Trump kom med er grunnen for de voldelige hendelsene som fant sted i kongressen.

Filterbobler & ekkokammer

Hentet fra: https://n9.cl/bqeml

Tidligere har jeg skrevet et innlegg om effekten og konsekvensene filterbobler og ekkogrammer kan ha på samfunnet. Kort oppsummert er filterboble en effekt som oppstår ved at personer får sortert og filtrert informasjon tilpasset dem og deres meninger. Algoritmene sørger for at informasjonen du blir gitt stemmer overens med dine synspunkter og dine tidligere søk. Resultatet blir at informasjonen du og jeg får servert ikke nødvendigvis er den samme. Ekkokamre derimot oppstår når informasjon, oppfatninger og ideer blir forsterket av repetert kommunikasjon av en gruppe. En havner med andre ord i en «bås» med en gruppe mennesker som mener det samme som deg, og dine og deres tanker blir forsterket.

Fenomenene filterbobler og ekkokamre kan sees parallelt med hendelsesforløpet som fant sted 6. januar 2021. Demonstrasjonene startet, som nevnt tidligere, med kommunikasjon og budskap på sosiale medier. Det ble dannet Facebook grupper og andre digitale møtepunkter, hvor Trump-supporterne samhandlet.

De digitale plattformene supporterne brukte for å kommunisere med hverandre, ble blant annet brukt til planlegging og motivasjon. De diskuterte blant annet hvilke typer redskaper de skulle bringe med seg for å storme kongressen og videre heiet på hverandre. Gruppene ble på mange måter som filterbobler og ekkokamre hvor de som trodde på og mente det samme, fant hverandre og utvekslet planer. Dette viser til hvor mye makt og påvirkning sosiale medier kan ha og hvilke negative utfall de kan få.

Trekker man linjene sammen kan man si at det er stort sannsynlighet for at angrepet på kongressen ikke ville funnet sted uten sosiale medier. Det var i de sosiale kanalene at supporterne fant hverandre, pønsket ut planene og giret hverandre opp. I tillegg til de ulike gruppene de hadde dannet, hadde også Trump uttalt seg om hans ønske for at makt måtte til for å redde verden. Setter vi sammen disse fenomenene finner vi grobunnen for angrepen. Begge fenomenene ble utspilt via digitale kanaler. Det er derfor ekstremt viktig med kontroll og retningslinjer for hva som kan ytres og ikke på ulike plattformer, da vi vet av erfaring hvor stor konsekvens det kan ha for folk.

Litteraturliste

https://www.nrk.no/nyheter/rnc_-kongress-stormingen-var-legitim-1.15842724

https://no.wikipedia.org/wiki/Stormingen_av_den_amerikanske_kongressen_2021

https://www.nrk.no/urix/en-av-fem-amerikanere-stotter-stormingen-av-kongressen-1.15317544

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *