Fanget opp av
Month: januar 2022

FN`s bærekraftsmål i lys av TGTG

FN`s bærekraftsmål i lys av TGTG

Too Good To Go er en mobilapplikasjon, hvor en sammenkobler ulike restauranter og butikker med usolgt matoverskudd til kunder. Målet deres er å redusere matavfall på og bidra til kampen mot matsvinn. Bærekraft er med andre ord på deres agenda, hvor de hjelper bedrifter med redusering av svinn. I denne sammenheng kan vi trekke flere paralleller med FN`s bærekrafts mål, som ansvarlig forbruk av produksjon, utrydde sult og å stoppe klimaendringene. Ansvarlig forbruk og produksjon I dagens samfunn blir det…

Les mer Les mer

Mediepåvirkning

Mediepåvirkning

Filterbobler og ekkokamre Visste du at resultatene du får på Google etter et søk er et resultat basert på deg, dine elektroniske fotspor og din atferd? Dette er et resultat av filterbobler, som kan videre føre til ekkokamre. På mange måter er det en god metode for å få tilpasset informasjon etter søkerens behov, likevel er det totalt sett noe som kan føre til store konsekvenser ettersom vi kan bli isolert i egne ideologiske og kulturelle boble. Filterbobler Begrepet filterboble…

Les mer Les mer

Plattformtjenesten Tise

Plattformtjenesten Tise

Tise er en nordisk plattformtjeneste, lansert i 2016. Dette raskt voksende selskapet har nå over 2 millioner registrerte brukere og mer enn 100 000 daglig aktive brukere (Tise.com). Tise i korte trekk Plattformtjenesten Tise er en gratis applikasjon for salg- og kjøp av brukte interiørartikler og klær, hovedsakelig rettet mot kvinner i aldersgruppen 18-35 år. Samtidig er hovedaktøren i all hovedsak privatpersoner som enten ønsker å selge-, eller kjøpe noe. Det var gründerne Eirik Frøyland Rime og Axel Franck Næss, som…

Les mer Les mer

Er 3D-printing fremtidens industriproduksjon?

Er 3D-printing fremtidens industriproduksjon?

3D-printing er en additiv produksjonsmetode for å fremstille ulike objekter. Prosessen skjer ved å anvende et dataprogram knyttet opp til en 3D-skriver. Skriveren har tre motorer i tre dimensjoner og en tut på skrivehodet, hvor smeltet materiale (eksempelvis plast) kommer ut i tynne lag. Ettersom lagene bygges opp, vil en til slutt sitte igjen med modellen en tidligere konstruerte i dataprogrammet. Fremgangsmåten er ikke blant de hurtigste for å fremstille objekter. Likevel blir de brukt for å fremstille modeller, objekter…

Les mer Les mer

Artificial intelligence (AI)

Artificial intelligence (AI)

Dette innlegget er et kort referat av forelesningen den 10.01.2022 i digital markedsføring, om AI, kunstig intelligens. Videre i innlegget vil jeg linke til en artikkel av relevans for tema og avslutningsvis nevne noen muligheter og ulemper med kunstig intelligens. Hva er AI? AI er en forkortelse på begrepet Artificial Intelligence, eller såkalt kunstig intelligens. Det innebærer alt fra kompliserte roboter, som romfartøy, til systemer vi kjenner godt, som mobiltelefoner. Med andre ord er det overalt i samfunnet og vi…

Les mer Les mer

Tillit som grunnlag for handling

Tillit som grunnlag for handling

Tillit kan på mange måter sees på som limet i å forme samfunnet, da det handler om hvordan vi reagerer på andre menneskers handlinger i situasjoner med innslag av risiko. Begrepet omhandler viljen til å gi bort kontroll over egne ressurser til andre, hvor ressursene kan ødelegges eller misbrukes ved mangel på kontroll og overvåkning. Videre er det er et viktig tema for hvordan en skal organisere arbeid. Hva er det som skaper tillit, hvordan opprettholder man den og hva…

Les mer Les mer

Student i en tid preget av pandemi

Student i en tid preget av pandemi

Mine erfaringer som student under Covid Studenttilværelsen min startet i 2019, da jeg studerte Sosial arbeid ved OsloMet. Som studenter flest gledet jeg meg til å tilegne meg mye og viktig kunnskap, delta på mye sosialt, få flere bekjentskaper og å leve «studentlivet». Første halvår levde opp til forventningene! Jeg fikk gode venner, var med på mye moro, tilbrakte mye tid på skolen og hadde en bratt læringskurve. Den 12.mars 2020 ble ting forandret, Norge stengte ned grunnet pandemi. Nedstengingen…

Les mer Les mer

Velkommen til min studentblogg!

Velkommen til min studentblogg!

Denne faglige bloggen er en del av fordypningskurset Digital markedsføring ved Høyskolen Kristiania. Utgangspunktet for bloggen er å dele faglig innhold for å vise til min læringskurve i faget. Samtidig kommer jeg til å skrive om mine egne refleksjoner og meninger angående sentrale temaer innenfor markedsføring og digitalisering, samt skrive om andre interessante temaer underveis. Ønsker du å ta kontakt, eller vite mer om meg, anbefaler jeg å se til menyen øverst på bloggen. Jeg gleder meg til fortsettelsen. God…

Les mer Les mer