Fanget opp av
Month: mars 2022

Sammendrag for ledelsen

Sammendrag for ledelsen

Vi er nå kommet til modul tre innenfor emnet digital markedsføring og blir nå forelest om temaer innenfor e-varehandel av foreleser Karl Philip Lund. I tillegg til emner innenfor e-varehandel, skal vi også lære å lage, samt drive, en egen nettbutikk. Blogginnleggene fremover vil derfor omhandle sentrale temaer innenfor nettbutikkbygging. Dette blogginnlegget derimot er bestående av et referat for ledelsen om «influencer marketing». Jeg skal forklare hva begrepet betyr og hvordan det fungerer i praksis. Videre skal jeg se på…

Les mer Les mer

Klimakommunikasjonens barrierer

Klimakommunikasjonens barrierer

I mine tidligere blogginnlegg har jeg blant annet skrevet om viktigheten av bærekraft både fra bedrifters og forbrukeres perspektiv. Innleggene har fremmet hvordan ta mer bærekraftige valg, mens vanskelighetene og barrierene ved bærekraftsmålene har ikke kommet like godt frem. Jeg vil derfor i dette innlegge belyse utfordringene som kan komme ut fra Stoknes fem barrierer, nemlig for å få en bedre oversikt over grunner til at bærekrafts målenes viktighet kan bli glemt. Oppleves for langt unna En av grunnen til…

Les mer Les mer

Forretningsmodeller med søkelys på bærekraft

Forretningsmodeller med søkelys på bærekraft

Bærekraftig utvikling har de siste årene hatt et stort og økende fokus, hvor flere bedrifter enten iverksetter en bærekraftig forretningsmodell eller utvikler sin nåværende modell i retning av bærekraft. Ved implementeringen av bærekraft kan bedriften bidra til at både samfunnet og miljøet får en større verdi, da det er korrelasjon mellom den økonomiske- sosiale- og miljømessige dimensjonen. Med andre ord kan man sikre mennesker et godt liv med en god økonomisk trygghet ved å ta vare på klimaet og miljøet….

Les mer Les mer